Fen Dersleri görüntülü (biyoloji) İlköğretim
Kategori: Fendersleri
Okunma: 3244
Tarih: 1
Saat: 1
Araştıran: imran
Punto:
1. Hücre
Bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan aynı türdeki yapıların isimlerini ve görevlerini öğrenin.

 
Learn step Hücre
 
   
2. Özelleşmiş Bitki ve Hayvan Hücreleri
Farklı hücrelerin, özel görevlerini gerçekleştirmek için nasıl adapte olduklarını öğrenin.

 
Learn step Özelleşmiş Bitki ve Hayvan Hücreleri
 
   
3. Organ Sistemleri
Farklı organların bir sistem içerisinde, farklı sistemlerin de insan vücudu içerisinde nasıl birlikte çalıştıklarını öğrenin.

 
Learn step Organ Sistemleri
 
   
4. Mikroskobun Kullanımı
Bir mikroskobun doğru şekilde nasıl kullanılacağını öğrenin.

 
Learn step Mikroskobun Kullanımı
 
   
 
5. Enzimler ve Sindirim
Enzimlerin özelliklerini ve sindirim sırasında faaliyet gösteren bazı enzimlerin çalışmasını öğrenin.

 
Learn step Enzimler ve Sindirim
 
   
6. Dişi Üreme Sistemi
Dişi üreme sisteminin yapı ve görevlerini öğrenin.

 
Learn step Dişi Üreme Sistemi
 
   
7. Erkek Üreme Sistemi
Erkek üreme sisteminin yapı ve görevlerini öğrenin.

 
Learn step Erkek Üreme Sistemi
 
   
8. Solunum
Oksijenli solunumun hücrelerde gerçekleşen ve glikozdan enerji açığa çıkartan kimyasal bir tepkime olduğunu ve bu tepkimeyi ifade eden kimyasal denklemi öğrenin.

 
Learn step Solunum
 
   
9. Gaz Alışverişi
Nefes almanın, havadaki oksijenin alınması ve kana geçmesi, kandaki karbon dioksitin vücut dışına atılması işlemi olduğunu öğrenin.

 
Learn step Gaz Alışverişi
 
   
10. Soluk Alma ve Solunum
Soluk alıp vermenin nasıl gerçekleştiğini öğrenin.

 
Learn sim Soluk Alma ve Solunum
 
11. Sigaranın Akciğerlere Etkisi
Sigara içmenin, solunum sistemine nasıl zarar verdiğini öğrenin.

 
Learn step Sigaranın Akciğerlere Etkisi
 
   
12. Dolaşım Sistemi
Farklı tiplerdeki kan damarlarının isimlerini ve kılcal damarlarda kan ile hücreler arasında gerçekleşen madde değişimini öğrenin.

 
Learn step Dolaşım Sistemi
 
Learn sim Kan ve Dolaşım
 
13. Kalbin Yapısı
Kalbin temel yapısını öğrenin.

 
Learn step Kalbin Yapısı
 
14. Kanın Yapısı
Kanın bileşenlerini ve plazma içerisinde çözünmüş olarak taşınan maddeleri öğrenin.

 
Learn step Kanın Yapısı
 
15. Mikroorganizmalar
Hastalıklara sebep olabilecek farklı tiplerdeki mikropları tanıyın.

 
Learn step Mikroorganizmalar
 
   
16. Fotosentez
Bitkilerin fotosentez yolu ile besin ürettiklerini ve bu işlemi ifade eden denklemi öğrenin.

 
Learn step Fotosentez
 
   
17. Glikozun Kullanımı
Fotosentez ile üretilen glikozun tekrar vücutta yakılabileceğini veya farklı maddeler ile birleşerek yeni maddelerin oluşumunda görev alabileceğini öğrenin.

 
Learn step Glikozun Kullanımı
 
   
18. Habitatlar
Farklı habitatları ve canlıların yaşadıkları habitata uyum sağladıklarını öğrenin.

 
Learn step Habitatlar
 
   
19. Dengeli Beslenme
Dengeli bir beslenme için gerekli olan besin gruplarının isimlerini, kaynaklarını ve besinlerin vücuttaki çeşitli kullanımlarını öğrenmek.

 
Learn step Dengeli Beslenme
 
20. Adaptasyon (Uyum ve Hayatta Kalmak)
Farklı organizmaların, hayatta kalmak için yaşam ortamlarına nasıl uyum sağladıklarını öğrenmek.

 
Learn step Adaptasyon (Uyum ve Hayatta Kalmak)
 
21. Alveollerde Gaz Alış Verişi
Akciğerlerde gaz alış verişinin nasıl gerçekleştiğini anlamak

 
Learn step Alveollerde Gaz Alış Verişi
 
22. Kan Plazması
Plazmanın taşıdığı bazı maddeleri öğrenmek.

 
Learn step Kan Plazması
 
23. Nefes Alıp Vermek
Nefes ile akciğerlerin nasıl havalandırıldığını anlamak.

 
Learn step Nefes Alıp Vermek
 
24. Hücre Döllenmesi
İnsanlarda ve çiçekli bitkilerde döllenmenin, bir erkek ve bir dişi hücrenin birleşmesi olduğunu öğrenmek.

 
Learn step Hücre Döllenmesi
 
25. Nişasta üretmek için klorofil ve ışığa ihtiyaç vardır
Bir bitkinin nişasta yapabilmesi için ışığa ve klorofile ihtiyacı olduğunu öğrenmek

 
Learn step Nişasta üretmek için klorofil ve ışığa ihtiyaç vardır
 
26. Kaynaklar için Rekabet
Eğer kaynaklar sınırlı ise, bitkilerin ve hayvanların birbirleri ile rekabet edeceğini anlamak.

 
Learn step Kaynaklar için Rekabet
 
27. Oksijenli Solunum ile Yanmanın Karşılaştırılması
Oksijenli solunum ve yanma arasındaki benzerlik ve farklılıkları anlamak.

 
Learn step Oksijenli Solunum ile Yanmanın Karşılaştırılması
 
28. Sigara Dumanındaki Zararlı Maddeler
Sigara dumanındaki çeşitli maddelerin, vücuttaki etkilerini öğrenmek.

 
Learn step Sigara Dumanındaki Zararlı Maddeler
 
29. Hastalığa karşı Savunma
Mikropların vücuda nasıl girdiğini ve vücudun bunu nasıl önlemeye çalıştığını anlamak.

 
Learn step Hastalığa karşı Savunma
 
30. Sindirim Deneyleri 2
Enzimlerin belirli bir pH’da en iyi şekilde çalıştığını anlamak.

 
Learn step Sindirim Deneyleri 2
 
31. Sindirim Deneyleri 1
Sindirim enzimlerinin besinleri kana geçecek kadar küçük moleküllere parçalandığını öğrenmek.

 
Learn step Sindirim Deneyleri 1
 
32. Fotosentez ile Solunum Arasındaki Fark
Fotosentez ile solunum arasındaki farkları öğrenmek.

 
Learn step Fotosentez ile Solunum Arasındaki Fark
 
33. Kalın Bağırsakta Suyun Emilimi
Sindirilmemiş besinlerdeki suyun kalınbağırsaklardan geri emildiğini öğrenmek

 
Learn step Kalın Bağırsakta Suyun Emilimi
 
34. Nefes ile Alınan ve Verilen Havayı Karşılaştırma Deneyleri
Nefes ile alınan ve verilen havanın nasıl karşılaştırılacağını öğrenmek.

 
Learn step Nefes ile Alınan ve Verilen Havayı Karşılaştırma Deneyleri
 
35. Gıda Testleri
Gıda numunelerinde nişasta, şeker, protein ve yağı tespit etmek için testlerin nasıl yapılacağını öğrenmek.

 
Learn step Gıda Testleri
 
36. Populasyon Büyüklüğü
Bir populasyonun büyüklüğünün mevcut kaynaklara ve alana, yırtıcı hayvanlara ve hastalıklara bağlı olduğunu anlamak.

 
Learn step Populasyon Büyüklüğü
 
37. Çift Pompa olarak Kalp
Kalbin, bir çift pompa olduğunu öğrenmek ve anlamak.

 
Learn step Çift Pompa olarak Kalp
 
38. İnsanda Döllenme
Döllenmenin yumurta ve sperm çekirdeklerinin birleşmesi olduğunu öğrenmek.

 
Learn step İnsanda Döllenme
 
39. Karşılıklı Bağımlılık
Bir topluluktaki değişik canlıların hayatta kalmak için diğerlerine nasıl bağımlı olduğunu öğrenmek.

 
Learn step Karşılıklı Bağımlılık
 
40. Yetersiz Beslenme
Yetersiz beslenmeyi ve yetersiz beslenmenin neden olduğu bazı hastalıkları öğrenmek.

 
Learn step Yetersiz Beslenme
 
41. Adet Döngüsü
Adet döngüsü esnasında bir kadının vücudunda meydana gelen değişiklikleri öğrenmek.

 
Learn step Adet Döngüsü
 
42. Mukoza Tabakası
Solunum sistemini kaplayan mukoza tabakasının, hastalıkların önlenmesine nasıl yardımcı olduğunu öğrenmek.

 
Learn step Mukoza Tabakası
 
43. Canlılarda Organizasyon
Dokuların ve organların nelerden oluştuğunu öğrenmek ve bazı örnekleri bilmek.

 
Learn step Canlılarda Organizasyon
 
44. Sistemlerin Çalışması
Sağlıklı bir canlıda, farklı sistemlerin birlikte çalıştıklarını anlamak.

 
Learn step Sistemlerin Çalışması
 
45. pH ve Enzimler
pH'ın enzim aktivitesini nasıl etkilediğini anlamak.

 
Learn step pH ve Enzimler
 
46. Bitki Hücreleri
Bitki hücrelerinde bulunan yapıların isimlerini ve işlevlerini öğrenmek.

 
Learn step Bitki Hücreleri
 
47. Bitki Organları
Bitki organlarının adlarını ve görevlerini öğrenme.

 
Learn step Bitki Organları
 
48. Bitkilerin Mineral Gereksinimleri
Bitkilerin büyümesi için karbon, oksijen ve hidrojene ek olarak, azot ve diğer minerallerin gerekli olduğunu anlamak.

 
Learn step Bitkilerin Mineral Gereksinimleri
 
49. Hamilelik
Hamilelikte plasenta ve amniyotik sıvının işlevlerini anlamak.

 
Learn step Hamilelik
 
50. Yanak Hücresi Örneği Hazırlama
İnsan yanak hücrelerinden incelenecek bir örneği hazırlamayı öğrenmek

 
Learn step Yanak Hücresi Örneği Hazırlama
 
51. Soğan Hücresi Örneği Hazırlama
Soğan zarı hücrelerinden incelenecek bir örneği hazırlamayı öğrenmek.

 
Learn step Soğan Hücresi Örneği Hazırlama
 
52. Ergenlik
Ergenlikte hormonların etkisini öğrenmek

 
Learn step Ergenlik
 
53. Bir Örnekleme Karesi Yapmak
Örnekleme karesinin, bitki popülasyonu büyüklüğünü tahmin etmekte nasıl kullanılacağını öğrenmek.

 
Learn step Bir Örnekleme Karesi Yapmak
 
54. Fotosentezde Yaprağın Rolü
Yaprakta fotosentez yapıldığını ve bunun hangi kısımlarda yapıldığını öğrenmek.

 
Learn step Fotosentezde Yaprağın Rolü
 
55. Fotosentez Hızı
Fotosentez hızının nasıl ölçüleceğini ve bu hızı etkileyen faktörleri öğrenmek.

 
Learn step Fotosentez Hızı
 
56. Örnek Toplama Tekniği
Vahşi doğadan hayvanları toplamanın çeşitli yöntemlerini öğrenmek.

 
Learn step Örnek Toplama Tekniği
 
57. Mevsimlik Populasyon Değişiklikleri
Bazı hayvanların, hayatta kalmak için yaşam alanlarındaki mevsimsel değişikliklere nasıl uyum sağladıklarını anlamak.

 
Learn step Mevsimlik Populasyon Değişiklikleri
 
58. Yaşam Alanlarının İncelenmesi
Bir yaşam alanı incelenirken yapılması gereken gözlem ve ölçümleri anlamak.

 
Learn step Yaşam Alanlarının İncelenmesi
 
59. Sıcaklık ve Enzimler
Sıcaklığın enzim faaliyetini nasıl etkilediğini anlamak.

 
Learn step Sıcaklık ve Enzimler
 
60. Bir Yaprakla Nişasta Testi
Bir yaprakta nişasta testinin nasıl yapılacağını öğrenmek.

 
Learn step Bir Yaprakla Nişasta Testi
 
61. Gazların Taşınması
Oksijen ve karbon dioksitin vücutta nasıl taşındığını öğrenmek.

 
Learn step Gazların Taşınması
 
62. Solunum Sistemi
Solunum sisteminin yapısını ve çalışmasını öğrenmek.

 
Learn step Solunum Sistemi
 
63. Aşılar
İlaçların ve aşıların vücudun bağışıklık kazanmasında ve hastalıklara karşı savaşmasında yardımcı olarak kullanılabileceğini öğrenmek.

 
Learn step Aşılar
 
64. Beyaz Kan Hücreleri
Beyaz kan hücrelerinin, vücudu hastalıklara karşı nasıl savunduklarını öğrenmek.

 
Learn step Beyaz Kan Hücreleri
 
65. Su ve Mineral Tuzların Emilmesi
Kök tüyü hücrelerinin topraktan su ve mineral tuzları emdiğini ve bu işlemleri yapısal olarak nasıl gerçekleştirdiğini öğrenmek.

 
Learn step Su ve Mineral Tuzların Emilmesi
 

Paylaş : Bookmark and Share

Son Eklenen Dökümanlar
Fen Dersleri Görüntülü (fizik) İlköğretim.. (3841)
Fen Dersleri görüntülü (biyoloji) İlköğretim.. (3244)
Fenbilimleri görüntülü dersler (ilköğretim).. (4372)
Görüntülü Matematik dersleri(İlköğretim).. (4744)
Odev Kapakları.. (2071)
sgk_genelgesi-2009_05.. (1945)
sgk_genelgesi-2009_04.. (1896)
Türkiye Muhasebe Standartları .. (1915)
5510 SAYILI KANUN GEREĞİNCE.. (1975)
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği.. (1792)
ÇEKLE ÖDEMELERİN DÜZENLENMESİ.. (1687)
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ.. (1656)
2008 YILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA .. (1653)
Winrar Anlatım.. (2067)
Herkese Lazım Belgeler.. (1799)
Kulüp Dosyaları.. (2442)
Matematik Matematik.. (3476)
Matematik oyunları.. (7653)
Sunular.. (1544)
Silinen Dosyaları Geri Getirmek.. (2469)